De Nieuwe Defensie

Langs het Utrechtse Merwedekanaal ontstaat een stadswijk met 950 woningen. De Nieuwe Defensie is een langlopend nieuwbouwproject waarbij de dynamiek op de woningmarkt volop merkbaar is. Een extra uitdaging voor co-maker Van den Pol.

Verteld vanuit:

Elektromonteur

 • Projectleider

  Van den Pol is vaste partner van ontwikkelende bouwer ERA Contour. Bij onze samenwerking gaat het vaak om complexe, binnenstedelijke projecten. De Nieuwe Defensie startte in 2021 en loopt zeker tot 2028. Het project is opgedeeld in verschillende fases met telkens meerdere bouwblokken. Bij de eerste fase van De Nieuwe Defensie is Van den Pol verantwoordelijk voor alle E-installaties, ledverlichting in algemene ruimtes, brandmeldinstallatie in de parkeergarage plus ruim 1.000 PV-panelen. Onder supervisie van de projectleider zijn dezelfde sleutelfiguren betrokken bij dit langlopende project. Zo zorgen we ervoor dat de kennis en eerdere ervaringen goed geborgd zijn.

 • sales-engineer

  Nadat informatie over een bouwfase binnenkomt, beoordeelt de sales engineer de stukken en stelt een calculatie op. Er is een scherp oog voor mogelijke optimalisaties en slimme alternatieven. Bouwpartner ERA Contour verwacht dat wij als co-maker op die manier onze kennis al in de ontwerpfase inbrengen. Regelmatig vindt afstemming plaats met de werkvoorbereider en projectleider.

 • Tekenaar

  Als het ontwerp van de installatie is afgerond, wordt alle informatie overgedragen aan de collega’s in de realisatiefase: modelleur, werkvoorbereider en projectleider. Het eerste deelproject omvat zowel koop- als huurwoningen. Die laatste zijn meer uniform qua ontwerp, terwijl bij de koopwoningen de wensen van de bewoners zorgen voor veel variatie. Datzelfde geldt voor de woningtypes waarvoor verschillende architecten ingeschakeld zijn. Een bouwblok bestaat uit twaalf bouwdelen die telkens anders zijn qua gevelbeeld. Een uitdagende klus, ook voor de modelleur bij het uitwerken van de installatie.

 • Werkvoorbereider

  Door corona en de stijgende hypotheekrente hebben veel kopers bij De Nieuwe Defensie hun beslissing uitgesteld. Als zij de knoop pas doorhakken nadat een bouwblok is gestart, doet de werkvoorbereider er alles aan om hun voorkeuren toch mee te nemen in de tekeningen. Daarvoor heeft hij nauw overleg met de wooncoaches van ERA Contour die de koperswensen inventariseren. De werkvoorbereider is goed op de hoogte van de planning en de stand van zaken van het werk. Hij beoordeelt tot welk moment er nog wijzingen kunnen worden verwerkt. Ook de soms lange levertijd van materialen is een uitdaging. De werkvoorbereider heeft intensief contact met leveranciers. Door eerder te bestellen, kan voorkomen worden dat later in het project vertraging ontstaat.

 • Elektromonteur

  Bij de start van het project vindt een kick-off plaats met de monteurs die in de beginfase aan de slag gaan op de bouwplaats. Als het project groeit, stromen meer monteurs in. Naast een leidinggevend monteur voor het hele project is per bouwstroom een team collega’s actief, met naast zelfstandig monteurs ook leerlingen van onze Topklas. We willen graag dat een monteur van begin tot eind bij een project betrokken is. Dus vanaf het storten van het beton tot en met het monteren van de laatste wandcontactdoos en de verlichting op de galerijen. Zo wordt het echt hun gebouw. En zien ze De Nieuwe Defensie uitgroeien tot een indrukwekkend eindresultaat waarop iedereen trots kan zijn.